Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan My Fora Bilişim Savunma ve Dan. Tic. Ltd. Şti. (“MyFora) tarafından hazırlanmıştır.


MERSİS Numarası: 626039885600014

Adresi: Mustafa Kemal Mah. 2141. Cad. Molmed Plaza 15/10 Çankaya ANKARA

Telefon: 0312 428 01 54        Faks: 0312 428 01 55       E-mail: info@taktikmedikal.com

MyFora, müşteri ve müşteri temsilcilerine ait: ad, soyad, TC. kimlik no, tabiyeti, verildiği yer ve tarihi, imza, adres no, e-posta adresi, iletişim adresi cep/telefon numarası, yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, web site verileri,işlem güvenliği bilgileri, hukuki işlem, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, ödeme bilgileri, fatura, senet, çek bilgileri, araç plaka no, finans bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, alışveriş geçmişi bilgileri, sipariş bilgisi, randevu bilgisi, çerez kayıtları, talep veya şikâyet verileri, kamera kayıtları verilerini; firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlemektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.
Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.
Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.taktikmedikal.com adresinde bulunan MyForaKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu MyFora’a ileterek yapılabilir.
My Fora Bilişim Savunma ve Dan. Tic. Ltd. Şti.
AYDINLANMA BEYANI
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, MyFora Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................      T.C. Kimlik No: ...................................
Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza

AÇIK RIZA BEYANIM
Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................       T.C. Kimlik No: ...................................
Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza